กระเทียมกลีบ

ราคา 90.00 บาท     จัดจำหน่ายแลกเปลี่ยนซื้อขายกระเทียมพื้นเมืองภาคเหนือ ทั้งกระเทียมหัว